Tijdelijke krachten

Alleen extra mankracht of ook extra risico’s?

De decemberperiode is weer aangebroken. De dagen worden korter, de temperaturen worden lager, maar de werkdruk schiet voor veel bedrijven omhoog. De afgelopen jaren gaven Nederlanders steeds meer geld uit tijdens de kerstperiode en wordt jaar op jaar het pinrecord gebroken. In 2018 werd er in de week voor kerst zelfs een omzet van 4,7 miljard euro behaald uit elektronische betalingen (Bron: AD). Goed nieuws voor de ondernemers in Nederland, maar dit betekent ook dat er in de aanloop naar de feestdagen veel tijdelijke krachten worden ingehuurd om de vraag aan te kunnen. Hierin schuilen echter ook risico’s voor uw organisatie, want niet alle tijdelijke krachten komen namelijk om te werken.

Bij tijdelijk personeel kunt u denken aan ZZP-ers, uitzendkrachten, stagiaires of werknemers met een tijdelijk contract. Wanneer u tijdelijk personeel inhuurt, krijgen zij een kijkje in uw keuken. Tijdelijke krachten hebben vaak dezelfde rechten als vast personeel, zien uw werkprocessen, werken met uw materiaal en mengen zich onder de collega’s. Echter, omdat de kans op vertrek in de nabije toekomst groot is of doordat het vertrek van deze tijdelijke kracht vast staat, is de band die deze persoon met uw bedrijf heeft vaak minder sterk.

Tijdelijke integriteit?

In onze blog ‘Integriteit: Wat is uw prijs?’ zijn wij ingegaan op het thema ‘integriteit’: wat is integriteit en waar ligt de grens? Iedereen heeft een kantelpunt waarna, binnen de ‘ideale’ omstandigheden, iemand afstand doet van zijn integriteit. Dit punt ligt bij tijdelijk personeel over het algemeen lager dan bij vaste krachten. Zij zullen zich minder betrokken voelen bij een organisatie omdat zij over een aantal weken/maanden hier toch niet meer werkzaam zijn. Zij hebben er geen direct belang bij dat de organisatie kwaliteit levert, klanten tevreden houdt en goede resultaten haalt.

Stelt u zich eens voor: u zet een vacature online waaraan een opleidingseis aan verbonden is. Iemand die op dit moment werk nodig heeft, maar niet aan de opleidingseis voldoet, reageert hier op. U heeft, vanwege de drukke decemberperiode en het hierdoor ontstane personeelstekort, geen tijd om de sollicitant te vragen naar zijn opleidingen en ervaringen en neemt de sollicitant aan. Het contract dat u afsluit is slechts de weken voorafgaand aan de feestdagen. Hierna loopt het contract af. De sollicitant komt in dienst, maar heeft niet de juiste kennis en misschien ook wel niet de juiste motivatie. Hij levert niet de gewenste kwaliteit en zijn houding richting klanten is ook niet wenselijk. Voor u het weet loopt uw organisatie imagoschade op en stijgen de kosten van deze nieuwe medewerker boven zijn opbrengsten uit.

Screenen

Om een situatie als hierboven te voorkomen adviseren wij u om, naast uw vaste werknemers, ook uw tijdelijke krachten te screenen.
Onze ervaring is dat ongeveer 20% van de potentiële kandidaten de sollicitatie niet doorzet wanneer duidelijk is dat een screening deel uitmaakt van uw aannamebeleid. Met een screening kunnen daarna nog andere zaken boven water worden gehaald.
Door het screenen van deze tijdelijke krachten straalt u naar uw klanten, relaties en uw medewerkers integriteit en een gevoel van betrouwbaarheid uit.