Seksuele intimidatie in sportwereld

Wantoestanden in de sportwereld

Het is geen geheim dat seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag helaas geen bijzonder fenomeen is in de sportwereld. Denkt u aan Jerry M. de atletiektrainer die in het nieuws kwam nadat hij ruim 30 jaar lang atletes had misbruikt. Maar zeker ook de #MeToo actie die ook meerdere misbruiken aan het licht bracht binnen de internationale professionele turnwereld (bijvoorbeeld de Amerikaanse olympisch kampioenen McKayla Maroney en Simone Biles).

 

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR)

Het NRC melde in december 2019 al dat het aantal tuchtzaken over seksuele intimidatie in de sportwereld in Nederland in één jaar tijd vertienvoudigd was. Waar het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in de afgelopen jaren gemiddeld 5 zaken afhandelde van 69 verschillende sportbonden, waren dat er in 2019 maar liefst 52!

 

NOC*NSF

In 2017 heeft de onderzoekscommissie De Vries, onder leiding van oud-minister Klaas de Vries, namens NOC*NSF al eens een grootschalig onderzoek gedaan naar de aard en omvang van seksueel misbruik in de Nederlandse sportwereld. Hieruit bleek onder andere dat 12% van de Nederlandse volwassenen die als kind aan sport deden, tenminste één ervaring heeft gehad met seksueel overschrijdend gedrag. 4% van deze volwassenen sprak zelfs over zeer ernstige vormen van seksueel misbruik. Hierbij moet u denken aan aanranding en verkrachting.

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat binnen een groot deel van de gevallen, de sportbegeleider hiervan beschuldigd werd. Sportbegeleiders zoals; zwemleraren, gymnastiekdocenten, maar ook verzorgers en fysiotherapeuten werden genoemd in het daderprofiel. Stuk voor stuk personen waarmee een sterke vertrouwensband wordt opgebouwd.

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wellicht verlangt u van uw medewerkers al een VOG. Een VOG is één van de mogelijke maatregelen die een sportvereniging kan nemen om grensoverschrijdend gedrag binnen de verenging aan te pakken. Een VOG vermindert de kans dat personen die eerder grensoverschrijdend gedrag hebben getoond, een functie binnen een vereniging kunnen uitvoeren. Voor bepaalde vrijwilligersorganisaties bestaat sinds november 2018 zelfs de mogelijkheid om een gratis VOG aan te vragen (https://www.gratisvog.nl/ ).

Een VOG is een goed begin maar helaas biedt deze geen garanties: alleen zaken die behandeld zijn door de Politie, én die vallen binnen een bepaald risicoprofiel komen hierin terug. Vaak wordt er bij een dergelijk vergrijp als seksueel overschrijdend gedrag helemaal geen aangifte gedaan bij de Politie. Dit om geen extra negatieve aandacht te vestigen op het bedrijf of instelling. Al deze negatieve publiciteit kan namelijk ook weer zorgen voor een terugloop in leden en deze smet blijft jaren hangen. De persoon in kwestie op non-actief zetten of ontslaan is een vaak gekozen optie. Helaas wordt dit dan niet bekend bij justitie en krijg deze persoon in veel gevallen gewoon weer een Verklaring Omtrent Gedrag, waardoor het lijkt alsof deze persoon zeer integer is, met alle mogelijke gevolgen van dien. Een employment screening kijkt verder dan de VOG en is hiervoor de oplossing.

Levent Bedrijfsrecherche is onder andere gespecialiseerd in het bevragen van referenties, controleren van cv’s en het doen van (uitvoerige) open bronnenonderzoeken. Ook kunnen wij u assisteren bij het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Geraadpleegde bronnen

https://www.volkskrant.nl/sport/turnster-simone-biles-werd-misbruikt-door-ploegarts-ik-wil-en-zal-de-schaamte-niet-dragen~b6f015d0/

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/16/grote-stijging-aantal-tuchtzaken-over-seksuele-intimidatie-in-de-sport-a3983964_

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/rapport-commissie-de-vries-over-seksuele-intimidatie-en-misbruik-in-de-sport

https://www.gratisvog.nl/