Opstellen screeningsbeleid door onze Young Professionals

Door niet te screenen, lopen ondernemers een grote kans op potentiële schade. Iemand aannemen die mogelijk niet over de beweerde competenties beschikt of niet de gewenste waarden en normen hanteert (of gehanteerd heeft), kan zeer nadelige gevolgen hebben. Met een gedegen screeningsbeleid zorgt ervoor dat u altijd op de juiste manier de betrouwbaarheid van uw (toekomstige) medewerker(s) toetst.

Een gedegen screeningsbeleid dient geschreven te worden door een (aantal) functionaris(-sen) die binnen de organisatie verantwoordelijk is/zijn voor de onderdelen security, veiligheid en recruitment. Deze functionarissen dienen te beschikken over een aantal competenties en toegang te hebben tot bepaalde systemen en documenten. Het is belangrijk om de belanghebbenden van het proces te identificeren- en te benoemen in het beleid.

Wanneer u niet alle kennis volledig in huis heeft, kunt u gebruik maken van onze Young Professionals. Zij zullen samen met onze ervaren beleidsbepalers en samen met u werken aan een gedegen screeningsbeleid.

De volgende afdelingen zijn van belang bij het opstellen en uitvoeren van een screeningsbeleid:

 • Human Resources (HR) / Personeelszaken
 • Security / Facility
 • Juridische afdeling
 • Overige eventueel relevante afdelingen, zoals kwaliteitsmanagement, lijnmanagers en de afdeling Financiële Zaken

 

Vraag een screening aan

 

De onderstaande punten komen terug in dit beleid en zullen volledig voor u opgeleverd worden.

Afbakening screeningsbeleid

  • Doelstelling formuleren
  • Doelgroep vaststellen
  • Definities uitwerken
  • Eigenaarschap bepalen
  • Kaders uitwerken
   • Operationele randvoorwaarden screening
   • Opstellen van functiebeschrijvingen
   • Opstellen van een risicoprofiel
  • Juridische randvoorwaarden screening
   • Belangrijke verwijzingen
   • Juridisch speelveld
   • Verzamelen en bewaren van persoonsgegevens
    Tactische randvoorwaarden screening
  • Beschrijving screentools
  • Financiën
  • Kwaliteitsborging

 

Onze Young Professionals zullen samen met u de bovenstaande punten volledig omschrijven en implementeren. Uiteraard worden onze Young Professionals hierbij ondersteund door onze ervaren onderzoekers.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om onze Young Professionals in te zetten, neemt u dan contact met ons op via: +31 (088) 98 76 000 of info@leventgroup.nl

Lees hier meer over onze Young Professionals.

Meer algemene informatie over het opstellen van een screeningsbeleid, verwijzen wij u graag naar de Nationale Richtlijn Pre-, In-, en Post employment.