Fraudeonderzoek door Levent Bedrijfsrecherche

Waar fraude is vindt men bijna altijd financiële schade. Die financiële schade kan in veel gevallen worden verhaald op de verantwoordelijke partij. Daarvoor dient u als organisatie echter voldoende informatie – en bewijzen – voor te verzamelen. Om causaal verband aan te tonen wordt daarom in gevallen van fraude en financiële schade het fraudeonderzoek aangeraden. Naast financiële schade is ook imagoschade een veelvoorkomend gevolg van fraude.

Wilt u een fraudeonderzoek uit laten voeren? De experts van Levent Bedrijfsrecherche staan klaar voor u en uw organisatie. Neem direct telefonisch contact met ons op via +31 (088) 98 76 000: onze adviseurs gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Gevoelige kwestie

Incidenten waarbij fraude aan te pas komt zijn gevoelige kwesties. Er zijn weinig gevallen waar de fraudepleger preventief wordt ontdekt of zelfs aangehouden. Waar Levent Bedrijfsrecherche zich in de meeste disciplines richt op voorkomen, is dat bij het fraudeonderzoek en ook het toedrachtonderzoek vaak niet mogelijk. Door een dergelijk onderzoek uit te laten voeren bent u echter beter in staat om als organisatie adequaat te handelen bij soortgelijke situaties in de toekomst.

Het komt vandaag de dag steeds vaker voor dat ondernemingen te maken krijgen met – of zelf slachtoffer zijn – van fraude. Ook diefstal van goederen kan worden gerekend als fraude, aangezien het hier het bewust aanbrengen van financiële schade voor uw organisatie betreft.

Een lek in de beveiliging van uw inventaris, of een onveilige informatiestructuur waar de fraude vanuit is ontstaan, is een blaam op uw organisatie. Dit kan worden verholpen middels fraudeonderzoek. Door uitgebreid digitaal en fysiek onderzoek te verrichten is Levent Bedrijfsrecherche in staat om de oorzaak en de verantwoordelijke(n) te achterhalen. Daarvoor gebruiken onze specialisten de nieuwste tools en technieken.

Meer informatie over het fraudeonderzoek

Voorkomen is beter dan genezen, maar wanneer het kwaad al is geschied kunt u soortgelijke situaties in de toekomst voorkomen middels een fraudeonderzoek. Fraude wordt met bewuste rade uitgevoerd om een andere partij te benadelen. Als uw organisatie ten prooi is gevallen aan fraude, kunt u de ontstane gaten en informatielekken dichten met de ondersteuning van een professionele partij.

Imagoschade repareren en geleden kosten verhalen op de dader? De verantwoordelijke(n) achterhalen en aansprakelijk stellen? Vraag direct een onderzoek aan van Levent Bedrijfsrecherche.