Deskundige, betrouwbare en onafhankelijke feitenonderzoeken

 

Heeft zich een ongewenst voorval afgespeeld binnen uw organisatie? Als ondernemer of leidinggevende wilt u in een dergelijke situatie adequaat handelen. Overhaaste beslissingen maken brengt echter onvoorziene consequenties met zich mee. Een feitenonderzoek achterhaalt alle nodige informatie over het voorval, zodat de verantwoordelijke(n) aansprakelijk kan worden gesteld. Neem direct telefonisch contact op met Levent Bedrijfsrecherche via +31 (088) 98 76 000, of bezoek onze contactpagina voor meer informatie.

Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek.

 

Het feitenonderzoek

 

Het verloop van bijna elke gebeurtenis die plaatsvindt binnen uw organisatie kan worden getraceerd en geanalyseerd. Daar zijn onze rechercheurs in gespecialiseerd. Het analyseren van gebeurtenissen, nagaan wie op welk moment over welke informatie beschikte en meer. Onze rechercheurs hebben jarenlange ervaring op het gebied van fact-finding en het controleren van feiten.

Dat is wat feitenonderzoek is. Hoe heeft een bepaalde situatie kunnen ontstaan? Levent Bedrijfsrecherche achterhaalt het tot in de details voor u en uw organisatie. Onze in feitenonderzoeken gespecialiseerde rechercheurs zoeken nauwkeurig uit wat er is gebeurd, welke personen precies welke handelingen hebben verricht en hoe de omstandigheden exact waren.

 

Reconstructies en aansprakelijk stellen

 

Er wordt vaak gekozen voor een feitenonderzoek wanneer er signalen zijn betreft schendingen in integriteit, of wanneer er bepaalde onregelmatigheden plaatsvinden. Als leidinggevende wilt u dan een verantwoordelijke en weloverwogen beslissing maken. Tegelijkertijd is adequaat handelen essentieel en

Een essentieel onderdeel van het feitenonderzoek is het onderzoeken of en welk bewijs er is van hetgeen zich heeft afgespeeld binnen uw bedrijf. Enkel op basis van deze gegevens kan immers worden geconstateerd of het ten laste gelegde kan worden bewezen en de schuldige kan worden aangewezen.

Om het feitenonderzoek tot een goed gevolg te brengen verricht Levent Bedrijfsrecherche alle benodigde diepteonderzoeken. Daartoe voeren wij reconstructies voor u uit, interviewen de betrokken personen, houden zo nodig een minutieus personeelsonderzoek, en ook een financiële analyse behoort tot de mogelijkheden. Na afloop kent u het naadje van de kous.

 

Hulp nodig in het achterhalen van feiten?

 

Levent Bedrijfsrecherche ondersteunt u graag met het uitvoeren van een feitenonderzoek. Het volledige onderzoek kunnen wij voor u en uw organisatie uit handen nemen. Om direct contact op te nemen met een van onze adviseurs, kunt u ons telefonisch bereiken via +31 (088) 98 76 000. Ook kunt u een mail sturen naar info@leventbedrijfsrecherche.nl.

Vanzelfsprekend kunt u een afspraak maken via het vermelde telefoonnummer om de details van uw casus door te nemen. Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden van onze feitenonderzoeken.

 

Imagoschade repareren en geleden kosten verhalen op de dader? De verantwoordelijke(n) achterhalen en aansprakelijk stellen? Vraag direct een onderzoek aan van Levent Bedrijfsrecherche.