Radicalisering

HET SIGNALEREN VAN RADICALISERING:
BIEDT HET SCREENEN VAN PERSONEEL UITKOMST?

In de afgelopen jaren hebben er verschillende aanslagen plaatsgevonden in Europa. Hierdoor heeft radicalisering een hoge positie ingenomen op de politieke, publieke en wetenschappelijke agenda in Nederland. Zo houden onder andere de AIVD, de NCTV en de ICCT zich bezig met het monitoren van radicalisering. Maar wat is radicalisering nu precies?

De NCTV definieert radicalisering als volgt:

“Radicalisering is een proces van toenemende bereidheid om de uiterste consequentie uit een denkwijze te aanvaarden en die in daden om te zetten. Deze toenemende bereidheid kan leiden tot gedrag dat andere mensen diep kwetst of in hun vrijheid raakt, kan aanleiding zijn voor individuen of groepen om zich af te keren van de samenleving en kan leiden tot het gebruik van geweld.”

Radicalisering kan dus leiden tot het vertonen van risicovol gedrag dat een gevaar kan vormen voor zowel de nationale veiligheid, als de veiligheid binnen organisaties. Het is daarom van groot belang dat organisaties inzicht hebben en urgentiebesef verkrijgen in de aanwezigheid van risico op radicalisering bij huidige en nieuwe werknemers. Gebleken is bij het screenproces dat het signaleren van radicalisering niet onmogelijk doch gecompliceerd is.

Levent Bedrijfsrecherche heeft daarom de ambitie het huidige screenproces te verrijken met indicatoren die radicalisering kunnen detecteren. Naar aanleiding van deze ambitie is er een samenwerking gestart met een student die de opleiding Integrale Veiligheidskunde volgt aan de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. In de vorm van een afstudeerproject zal er onderzoek worden gedaan naar de omstandigheden die invloed hebben op het tot stand komen van radicalisering. Tevens zal het onderzoek zich richten op het achterhalen van indicatoren waarmee radicalisering en het proces daartoe gesignaleerd kan worden. Het doel van het onderzoek is om aan de hand van de bevindingen een tool te creëren, die geïntegreerd kan worden in het screenproces. Door middel van deze tool zal Levent Bedrijfsrecherche nog beter in staat zijn radicalisering en het proces daartoe tijdige te onderkennen  bij kandidaten, waarmee het een zeer waardevolle toevoeging wordt aan het screenproces en de opdrachtgevers tijdig geïnformeerd worden dat er risico op radicalisering van de (toekomstige) werknemer bestaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Lindhout:
eva.lindhout@leventgroup.nl of 088-9876000