Ook met referenten wordt gesjoemeld!

Een uitgebreid screeningsonderzoek van Screenen.com bestaat uit verschillende onderdelen. In een reeks blogs lichten we kort de verschillende onderdelen toe. Waarom en wanneer worden die verschillende onderdelen toegepast? Maar vooral: wat heeft u eraan?

In dit tweede deel: ook met referenten wordt gesjoemeld en via het openbronnenonderzoek komt een hoop boven water. Lees ook onze blog: Waarom het checken van open bronnen zo belangrijk is.

Referentenonderzoek

Voor een goed referentenonderzoek zijn minimaal twee, het liefst drie referenten nodig. Tijdens een screeningsonderzoek checken we of de informatie die wij hebben gekregen van de kandidaat overeenkomt met wat de referent vertelt. Daarbij kijken we niet alleen naar competenties, maar stellen ook een aantal vragen: hoe heeft de persoon in kwestie gefunctioneerd in de groep? Waren er problemen, hoe ging hij of zij met collega’s om? Zijn er conflicten geweest? Samengevat: heeft iemand zich integer gedragen? Die vragen stellen we aan referenten, het liefst zijn de directe leidinggevende of een HR-medewerker. Een directe collega kan diegene indekken. Het referentenonderzoek kan net als het diploma-onderzoek alleen plaatsvinden met toestemming van de kandidaten. Kandidaten die geen toestemming geven, doen dat vaak om iets te verbergen. Dat is voor ons voldoende aanleiding om vragen te gaan stellen.

Zo was er onlangs een kandidaat die liever niet wilde dat zijn huidige werkgever werd benaderd. Wij vroegen hem: waarom niet? Wij gaven hem de gelegenheid die huidige werkgever in kennis te stellen van zijn sollicitatie bij een andere werkgever. Dat wilde hij liever niet: hij liep in de ziektewet en de werkgever in kwestie dacht dus dat hij ziek was. Dat zegt meteen al erg veel over de integriteit van die kandidaat.

Bronnenonderzoek

Er is op dit moment veel te doen over privacy. De vraag is of volgens de nieuwe privacywet social media sites als Facebook en Twitter van kandidaten nog geraadpleegd mogen worden. Vooralsnog lijkt het erop dat het natrekken van kandidaat op social media geen beletsel hoeft te treffen, mits je die kandidaat van tevoren op de hoogte stelt. Dit baseren we op de huidige wetgeving; misschien dat dit in  mei 2018 verandert. Wij van screenen.com bekijken of er op social media sites gedragingen van de kandidaat in kwestie te vinden zijn die ernstig risico zou kunnen vormen voor de organisatie. Zo hoeven zelfs naaktfoto’s online niet ernstig te zijn, maar wel als ze imagoschade op kunnen leveren.

Voorbeelden uit de praktijk zijn er te over. Zo was er ooit een kandidaat die lid bleek te zijn van een rechts-extremistische beweging en zelfs op tv voor het bedrijf in kwestie op de stoep stond. Ook zien we op Facebook danceliefhebbers onderling communiceren over wie voor het dancefeest de pillen zal meenemen. Dit is niet wenselijk, maar hoeft niet schadelijk te zijn. Pas als het een kandidaat in een omgeving met veel vrouwelijke collega’s zich online seksistisch en discriminerend uitlaat, kan het schadelijk zijn.

Screenen.com maakt gebruik van speciale software om meer informatie boven water te krijgen dan alleen via Google te vinden is, want met Google vinden we niet alles. Voor zwaardere functies checken we hoe de kandidaat de afgelopen tien jaar in de publiciteit is geweest.

Tot slot zoeken we naar informatie over nevenfuncties, faillissementen en andere zaken waardoor u verrast zou kunnen worden. Als wij iets vinden wat mogelijk schadelijk voor uw bedrijf zou kunnen zijn, adviseren wij u afspraken te maken met de kandidaat naar aanleiding van deze bevindingen. Laat u niet verrassen door de informatie; daarmee beperkt u het risico op financiële schade of imagoschade.

Rene Reijenga, directeur Screenen.com