Hoe betrouwbaar is de tijdelijke kracht?

De feestdagen staan weer voor de deur. Voor veel bedrijven is dit de drukste tijd van het jaar. Veel logistieke bedrijven huren tijdens deze periode tijdelijke krachten in. Helaas zien we ook dat de criminaliteit in deze periode toeneemt, terwijl het toezicht afneemt. De kwaadwillenden hebben in deze periode vaak vrij spel om hun slag te slaan. Door de drukte worden de tijdelijke krachten niet goed of soms helemaal niet gescreend. Juist wanneer de werkdruk hoger wordt, nemen de kansen op verduistering toe. Er zijn gevallen bekend waarin personen van bedrijf naar bedrijf hoppen om misbruik te maken van de situatie en zo een spoor van ellende achterlaten.

Imagoschade

We zien regelmatig dat er tegen frauderende tijdelijke krachten geen aangifte wordt gedaan. Het is immers veel te druk en zo’n aangifte kost te veel kostbare tijd. Ontslaan en weer verder gaan is hierdoor de makkelijkste oplossing. De door de detailhandel en vervoerssector gehanteerde waarschuwingslijsten bieden hierdoor ook geen uitkomst. Op deze manier kunnen de personen in kwestie hun gang blijven gaan zonder gepakt te worden. Een zeer onwenselijke situatie, die enorme schade op kan leveren. Het gaat namelijk vaak niet alleen om pakketten die verdwijnen en de bijbehorende kosten, maar ook om het vertrouwen van uw klant. Want als dat vertrouwen keer op keer wordt beschaamd, zorgt dat voor een flinke imagoschade, die niet opweegt tegen het zoekraken van zendingen.

Screenen

U kunt uzelf en uw organisatie veel ellende besparen door tijdelijke werknemers te screenen. Want kandidaten van kwade wil die bij uw bedrijf solliciteren en merken dat alle kandidaten gescreend worden, haken zeker af. Naast het feit dat u als werkgever door middel van screeningen meer zicht heeft op wat u in huis haalt, gaat er dus ook een preventieve werking van uit. Door te screenen kunt u tijdig, zelfs vooraf al, ingrijpen. Onze ervaring is dat zo’n 17 tot 20% van de kandidaten afhaakt zodra er sprake is van een screening.

Uitzendbureaus

Het komt regelmatig voor dat bedrijven in een drukke periode tijdelijke krachten inhuren via uitzendbureaus. Hierin schuilt een gevaar. Het is bekend dat uitzendbureaus regelmatig cv’s aanpassen, om tegemoet te komen aan de eisen van de opdrachtgever.

De vraag is: waar ligt de verantwoordelijkheid voor het screenen van de kandidaten? Verlegt u dat als opdrachtgever naar het uitzendbureau of neemt u het zekere voor het onzekere en houdt u dit in eigen hand? Mocht u toch kiezen voor de betrouwbaarheid van het uitzendbureau, controleer dan ook of het uitzendbureau hun kandidaten screent volgens de juiste normen en maak daar duidelijke afspraken over. Zo voorkomt u veel ellende.

Rene Reijenga, directeur Screenen.com