Feiten en cijfers

Uit ons onderzoek, op basis van 10.164 afgehandelde screendossiers, kunnen wij de onderstaande resultaten met u delen.

 

Onderzoek screening

 

 

Status Positief

Het valt op dat de sectoren Gambling (67,3%),
Financieel (86,7%), Beveiliging (74,3%),
Medisch (74,7), Human Resource (77,9%) en
Telecom (75,8%) allen lager scoren dat het
gemiddelde.

Positief= Er zijn geen feiten en/of omstandigheden
bekend geworden die een risico zouden kunnen
vormen.

 

Status Let Op

Zowel de sectoren Beveiliging (9,5%),
Gambling (8,5%) als Medisch (18,9%) scoren hoog
in deze categorie. Terwijl alle overige sectoren ver
beneden het gemiddelde blijven en relatief laag
scoren.

Let Op= Er zijn feiten en/of omstandigheden
bekend geworden waarvan wij niet kunnen
beoordelen of er bezwaren tegen de kandidaat
of risico’s voor de onderneming zijn.

 

Status Negatief

Opvallend hoog scoort de sector Human Resources
(10,8%) gevolgd door Telecom (8,3%) en Media
(4,5%).

Negatief= Er zijn feiten en/of omstandigheden
bekend geworden die een risico zouden kunnen
vormen.

 

Status Afgebroken

Wanneer een dossier de status “Afgebroken”
meekrijgt, betekent dit dat de kandidaat, nadat
deze alle screentaken heeft doorlopen, de sollicitatieprocedure
afbreekt. Vaak ligt hier als reden ten
grondslag dat de kandidaat al weet dat de uitkomst
van de screening niet positief zal zijn. Deze groep
kunnen we dan ook scharen onder de resultaten
van ‘Let op’ of zelfs ‘Negatief’.

 

VOG tov het onderzoek

Een VOG aanvraag werd door het ministerie van Justitie en Veiligheid afgelopen jaar maar in
0,29% van de gevallen afgewezen, terwijl uit ons
onderzoek blijkt dat er in 15% van de gevallen wel
iets op te merken valt. Onze stelling is dan ook heel
duidelijk: Een VOG alleen is niet voldoende.