Screeningsproces

Het screeningsproces bij screenen.com geschiedt op basis van het 4-ogenprincipe. Wij onderzoeken of datgene wat wordt gezegd, ook daadwerkelijk waar is en of er geen andere punten zijn die wellicht verder onderzocht moeten worden. Pre-employment screeningen kunnen heel veel vervelende situaties en reputatieschade voorkomen.

Meer...