Voorpagina nationale richtlijn

Hernieuwde Nationale Richtlijn voor Pre-, In, en Post employment voor bedrijven en screeningsorganisaties

Wij hebben, als voorzitter van de Insider Threats werkgroep, meegewerkt aan de vernieuwde Nationale Richtlijnen voor Pre-, In- en Post employment. Het herschrijven van de richtlijn heeft plaatsgevonden op verzoek van de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland (VBN).

De vernieuwde “Nationale Richtlijn Pré-, In- en Post Employment Screening 2018-2023, kunt u hier downloaden. Deze richtlijn is gepresenteerd en overhandigd aan Prins Pieter Christiaan van Oranje tijdens de VBN bijeenkomst op 29 november 2018.

Deze derde versie komt in opvolging van de Nationale richtlijn pre-employment screening 2012-2017 en is voorzien van de huidige stand van zaken met betrekking tot wet- en regelgeving en de praktische uitvoering van achtergrondonderzoeken van personen.

Inleiding van de Nationale richtlijn

Door niet te screenen, lopen ondernemers een grote kans op potentiële schade. Iemand aannemen die mogelijk niet over de beweerde competenties beschikt of niet de gewenste waarden en normen hanteert (of gehanteerd heeft), kan zeer nadelige gevolgen hebben. Deze richtlijn zal u helpen een gedegen screeningsbeleid in uw organisatie te implementeren en screeningsonderzoeken op een gedegen manier, binnen wettelijke kaders uit te voeren. Deze richtlijn is tot stand gekomen met behulp van de werkgroep Insider Threat naar aanleiding van de gelijknamige workshop die gegeven is tijdens de Security Summit 2018. Het doel van deze richtlijn is om organisaties bij te staan bij het (her)ontwikkelen en implementeren van een screeningsbeleid. Deze richtlijn is primair ontwikkeld ten behoeve van functionarissen die binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld: Human Resources (HR) / Personeelszaken; Security Management; Facility Management; Juridische Zaken; Kwaliteitsmanagement.

De richtlijn is bedoeld om daar waar nodig te helpen om tot een goed en adequaat screeningsbeleid te komen, dan wel om de bestaande screeningsprocessen te optimaliseren. Deze richtlijn biedt tevens ondersteuning aan de betrokken personen bij het bespreekbaar maken c.q. bewustmaken van alle betrokkenen binnen een organisatie. Onafhankelijkheid werkgroep De werkgroepleden hebben onafhankelijk, gemandateerd door de VBN, gehandeld en waren vrij van financiële belangen betreffende het onderwerp van de richtlijn. Het concept van de richtlijn, zoals opgesteld door deze werkgroep, is ter becommentariëring voorgelegd aan het bestuur van de VBN.

Deze richtlijn bestaat uit vier onderdelen:

Opstellen van een screeningsbeleid

Dit onderdeel schetst de kaders waarbinnen geadviseerd wordt om het screeningsbeleid te schrijven en welke punten uitgeschreven dienen te worden om tot een compleet screeningsbeleid te komen.

Procesbeschrijving screening

In dit onderdeel is het screeningsproces per processtap uitgewerkt.

Verantwoording

In het onderdeel ‘Verantwoording’ staat beschreven waarom iedere organisatie een screeningsbeleid zou dienen te hebben.

Infographic

Tot slot is een infographic opgesteld waarin beschreven staat waaruit een screeningsbeleid bestaat en uit welke stappen een screening bestaat.

Voor vragen, opmerkingen en/of eventuele ondersteuning bij de implementatie van de richtlijn, kunt contact opnemen via; Email: info@leventgroup.nl of telefonisch 088-9876000

Wilt u meer weten over employment screeningen bezoek dan onze pagina’s

Pre employment

In employment

Post employment