Deskundige, betrouwbare en onafhankelijke bedrijfsrecherche

Levent Bedrijfsrecherche is opgericht door René Reijenga. René Reijenga is zijn carrière begonnen als rechercheur bij de politie van Amsterdam. In 1998 startte René zijn eigen bedrijf, Reijenga Risk Management. In 2006 is de Levent Group ontstaan.

Levent Bedrijfsrecherche heeft een team van medewerkers. Een ruime ervaring bij de politie en binnen het bedrijfsleven, daarop kunnen al onze rechercheurs bogen. Naast deze gediplomeerde particulier onderzoekers heeft Levent Bedrijfsrecherche diverse andere specialisten in huis, denkt u aan observanten en digitaal rechercheurs. Om er zorg voor te dragen dat er niets aan de aandacht van onze rechercheurs ontsnapt hanteert Levent Bedrijfsrecherche een vast onderzoekstramien (intake, vaststellen van het gerechtvaardigd belang tot een onderzoek, gezamenlijk formuleren van een doelstelling). Daarbij worden de communicatielijnen en wederzijdse aanspreekpunten gedefinieerd en ook het tijdspad waarbinnen de procedure zal plaatsvinden wordt vastgesteld.

Omdat de werkzaamheden van Levent Bedrijfsrecherche aan de zenuwen van uw bedrijf zouden kunnen raken, zullen wij alles doen wat binnen onze macht ligt om een eventuele interventie op een zo ethisch en subtiel mogelijke wijze te laten verlopen. Met onze diensten dragen we er immers zorg voor dat u een solide basis kunt leggen voor een integere organisatie.

Met u in gesprek treden is daarbij de enige manier waarop wij inzicht kunnen krijgen in wat er werkelijk speelt op uw werkvloer en in de directe omgeving van uw bedrijf. Openheid van zaken heeft daarom absolute prioriteit. Wij zijn graag een vertrouwenspersoon voor management en directie, maar kunnen alleen succesvol zijn in onze werkzaamheden als dat vertrouwen wederzijds is en bovendien volledig aanwezig.

Naast dit open karakter is het essentieel dat er een grote mate van discretie wordt gehandhaafd met betrekking tot de wederzijds gedeelde informatie. Mede daarom heeft Levent Bedrijfsrecherche een intern kwaliteitsbeleid opgesteld. Al onze processen zijn beschreven en kunnen altijd worden geverifieerd en gecontroleerd.

Per case analyseert Levent Bedrijfsrecherche wie van onze medewerkers het best bij de visie en denkwijze van de klant past. Een vlekkeloze samenwerking draagt immers bij aan het uiteindelijke succes van het traject. Onze medewerkers halen daarbij het beste uit zichzelf en elkaar naar boven. Welk probleem u ons ook voorlegt, het wordt in teamverband opgelost.

In al haar werkzaamheden streeft Levent Bedrijfsrecherche ernaar op een zo efficiënt en integer mogelijke wijze het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau te behalen, zodat de zorgvuldig opgebouwde reputatie van uw organisatie blijft gewaarborgd.

Nadat het onderzoek is afgerond, maken we een eindrapport op en doen we u op basis van onze conclusies een aantal aanbevelingen. Op basis hiervan kunt u er al dan niet voor kiezen tegen de verantwoordelijke persoon of personen arbeidsrechtelijke maatregelen te nemen.

Licentie het ministerie van Justitie en Veiligheid

Particulier onderzoeksbureau Levent Bedrijfsrecherche B.V. heeft een licentie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (POB 1041) en is ingeschreven bij het Autoriteit Persoonsgegevens (AP), reg. no. m1319590. Het AP houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen, onder meer op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tenzij hiervoor een vrijstelling geldt, moet het gebruik van persoonsgegevens bij het AP worden gemeld. Het kader voor de uitvoering van deze taak is in de AVG vastgelegd, die betrekking heeft op alle gebruik van persoonsgegevens, van het verzamelen tot en met het vernietigen ervan.

Kernwaarden Levent Bedrijfsrecherche

Als uw partner begrijpen we dat continuïteit in uw werk van groot belang is. Daarom hebben wij een aantal kernwaarden opgesteld, op basis waarvan wij onze algehele werkwijze hebben ingericht. We kunnen ons werk immers alleen goed uitvoeren als aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. Te beginnen bij respect.

Als uw partner hebben we allereerst respect voor u. We denken met u mee en nemen mede de verantwoordelijkheid voor uw proces. We staan graag naast u in uw werving- & selectietraject, luisteren nauwkeurig naar u, en staan u met raad en daad ter zijde. Om in onze branche te kunnen werken, is een vertrouwensband immers noodzakelijk.

Een dergelijke vertrouwensband creëer je enkel op basis van deskundigheid en integer handelen. Kwaliteit, professionaliteit en integriteit vormen dan ook onze volgende kernwaarden. Naar buiten toe, maar zeker ook intern naar onze eigen medewerkers. Wij werken op een zo eerlijk, open en verantwoord mogelijke wijze.

Vervolgens is de manier waarop onze medewerkers onze normen en waarden uitdragen van het grootste belang bij het behalen van onze doelstellingen. Reden waarom zij niet alleen op hun achtergrond, maar ook op hun competenties en kennis van zaken uitvoerig worden gescreend.

Als partner werken we bovendien op ethische wijze met u samen. Hierbij volgen wij de bepalingen die het ministerie van Justitie en Veiligheid (POB) stelt met betrekking tot ethisch gedrag, integriteit en fraude. Uiteraard houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving en de standaarden die van toepassing zijn op onze branche.

What you see is what you get. Datgene wat wij voor u doen, kunnen wij u ook uitleggen. Dit noemen we transparant. Daarbij voeren wij zaken alleen uit als dit nodig is. Wij houden van no-nonsense en verkopen geen onzin.

Tot slot zijn wij uiteraard scherp in onze analyses en halen exact die punten naar boven waar een ander wellicht aan zou voorbijgaan. Wij nemen namelijk geen genoegen met één antwoord, maar vragen door, luisteren tussen de regels door, en pikken díe informatie eruit, die echt van belang is.

Dankzij dit alles kunnen we telkens weer doelgericht tot een geslaagde samenwerking en een optimaal resultaat komen.