Pre-employment screening van uw kandidaten voorkomt kosten en reputatieschade

Pre-employment screening is het opvragen van informatie over toekomstig personeel om zo de integriteit en de betrouwbaarheid van de kandidaat te kunnen vaststellen. Het doel hierbij is om potentiële risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.
Steeds meer werkgevers laten de achtergrond van toekomstige werknemers grondig checken door middel van een screeningsonderzoek voordat ze een arbeidscontract aanbieden.
De reden hiervoor is simpel: de persoon aan de andere kant van de tafel heeft alle kans om zich heel anders voor te doen dan wie hij of zij daadwerkelijk is. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet het geval te zijn, maar wat als de kandidaat na indiensttreding helemaal niet over de juiste diploma’s blijkt te beschikken? Wat als u had geweten dat uw nieuwe medewerker bij zijn vorige werkgever vriendelijk werd verzocht te vertrekken vanwege diefstal, of erger? Daarom is ons advies: screen uw kandidaten.
Afhankelijk van de geambieerde functie bestaat een pre-employment screening uit een of meer onderdelen die van belang zijn voor de uit te oefenen functie.

Vraag een screening aan
 

Integer en betrouwbaar personeel door pre-employment screening

Goed en betrouwbaar personeel is een van de belangrijkste onderdelen voor het succes van uw organisatie. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat steeds meer werkgevers de achtergrond van toekomstige werknemers nagaan; een zogenaamde pre-employment Screening. Ze doen dit met een goede reden.

 • In 75% van de CV’s staan onwaarheden
 • In 25% van de CV’s staan zelfs bewuste leugens
 • 18% van de sollicitanten liegt over een behaalde opleiding
 • En 15% heeft een strafblad…

Bron: Association of Certified Fraud Examiners  / Global Fraud Study 2014

Pre-employment screening verhoogt de kwaliteit van uw werving en selectie

Door middel van een pre-employment Screening filtert u bovenstaande onregelmatigheden er voor het grootste deel uit. U verhoogt daarmee de kwaliteit van uw werving en selectie en u creëert tegelijkertijd een bedrijfscultuur met betrouwbare en integere mensen.
Specialist Levent Bedrijfsrecherche levert onafhankelijke pre-employment screeningen van hoge kwaliteit die u binnen enkele seconden eenvoudig online kunt starten. Binnen 1 tot 20 dagen (afhankelijk van de beoogde positie van de kandidaat en de daarmee samenhangende onderdelen van de pre-employment screening) is uw sollicitant gecontroleerd op betrouwbaarheid en integriteit.
De vorderingen kunt u op ieder moment van de dag bekijken via een overzichtelijk online dashboard.

Pre-employment screening door Levent Bedrijfsrecherche werkt

In de praktijk blijkt dat er onjuistheden in het CV worden gesignaleerd bij 1 op de 8 sollicitanten die door Levent Bedrijfsrecherche worden gescreend.
In 4,7% van de totaal uitgevoerde pre-employment screeningen leidt dit tot een negatief advies, omdat er daadwerkelijk is vastgesteld dat de kandidaat opzettelijk foutieve of vervalste informatie heeft verstrekt.
In 15,2% van de pre-employment screeningen plaatsen wij een waarschuwingssignaal en adviseren we de opdrachtgever over het betreffende onderwerp met de kandidaat in overleg te gaan.
Bij één van onze klanten is gebleken dat wij een waarschuwing hebben geplaatst en de kandidaat toch is aangesteld, maar dat deze binnen 6 maanden al dan niet vrijwillig weer vertrokken was.

Vraag een screening aan
 

Onderdelen van een pre-employment screening

Afhankelijk van de geambieerde functie bestaat een pre-employment screening uit een of meer onderdelen die van belang zijn voor de uit te oefenen functie.
Hierbij valt de denken aan:

 • Vaststellen van de correcte identiteit
 • CV-toets (diepgang afhankelijk van uw voorkeuren)
 • Signalering op (inter) nationale waarschuwingslijsten
 • Verificatie van de opgegeven opleiding(en) en diploma(’s) op basis van machtiging door de kandidaat
 • Arbeidservaringen van 5 tot 15 jaar terug (referentieonderzoek)
 • Internetprofiel (open bronnen onderzoek, diepgang afhankelijk van de functie en risico’s)
 • Integriteitsverklaring (diepgang afhankelijk van de functie en risico’s)
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Financieel onderzoek (diepgang afhankelijk van de functie en risico’s)
 • Interview waar integriteitissues worden besproken
 • Omgevingsonderzoek (bijvoorbeeld criminelen in de naaste omgeving)

 

Hoe gaat een pre-employment screening in zijn werk?

Het werkproces is erop gericht u zoveel mogelijk te ontzorgen, zodat het u geen tijd en kost om de betrouwbaarheid en integriteit van uw kandidaat te achterhalen.
Met de door ons gehanteerde werkmethodiek kunt u via een beveiligd internetverbinding direct na aanmelding informatie aanleveren. De doorlooptijd van het screenonderzoek is afhankelijk van de complexiteit van de verkregen informatie en de medewerking van de kandidaat. Aan uw organisatie wordt een Cliënt en User account toegekend ten behoeve van

 • Het verstrekken van opdrachten en het uploaden van documenten.
 • Het kunnen volgen van het screenproces (status bepaling)
 • Het downloaden van het screenrapport en bijbehorende documenten.

Het gaat als volgt in zijn werk:

 • U logt in op het Cliënt account van onze screendatabase met uw User ID.
 • In het webformulier vult u de gegevens van de kandidaat in.
 • U kiest een dossier type.
 • Wij verzoeken u de geboortedatum en woonadres van de kandidaat op te geven. Met deze gegevens doen wij de aanvraag van de Verklaring omtrent gedrag.
 • Bij het tabblad “Bestanden” kunt u de benodigde digitale documenten aanleveren. Hierna nemen wij de opdracht in behandeling in de volgende stappen:
 • De kandidaat wordt met een e-mail en een sms-bericht geïnformeerd dat de screening wordt uitgevoerd. Bij de Low Risk screening krijgt de kandidaat ook een User ID toegewezen om in te loggen en de gevraagde informatie en documenten te verstrekken.
 • Op basis van de aangeleverde informatie wordt het screenproces gestart en uitgevoerd.
 • Wij maken het screenrapport op en informeren u per e-mail dat u het rapport en bijbehorende documenten (VOG en eigen verklaring omtrent gedrag) kunt downloaden.

 

De vijf stappen van een pre-employment screening

 

 1. Het verstrekken van een opdracht

Zodra u een client-/ user account heeft kunt u opdrachten tot screenen verstrekken. Na het inloggen op ons beveiligde portaal levert u de benodigde basisgegevens van de kandidaat aan. U kiest het door u gewenste pakket en bevestigt de opdracht tot screenen. Na deze handeling neemt Levent Bedrijfsrecherche de werkzaamheden van u over.

 1. Kandidaat informeren

De kandidaat wordt via e-mail en SMS bericht op de hoogte gesteld dat de screening namens u wordt uitgevoerd.

 1. Kandidaat levert informatie aan

In veel gevallen krijgt de kandidaat het verzoek om via een beveiligde database bepaalde informatie aan te leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een machtiging voor het benaderen van referenten en andere relevante documenten en informatie.

 1. Pre-employment screening wordt uitgevoerd

Op basis van de aangeleverde informatie wordt de screening uitgevoerd. Een eenvoudige screening kan binnen een dag zijn afgerond. Een complexe screening kan tot 20 werkdagen in beslag nemen. Wij informeren u in het voortraject hoeveel tijd een screening van personeel ongeveer in beslag zal nemen.

 1. Screenrapport

Na afronding tonen wij de uitslag van het onderzoek als eerste aan de kandidaat en na accordering door de kandidaat informeren wij u via e-mail dat het rapport voor u beschikbaar is. U kunt het screenrapport en eventuele bijbehorende documenten vanaf dan inzien via uw account.

Vraag een screening aan
 

Wie voert de pre-employment screening uit?

Bij Levent Bedrijfsrecherche werkt een professioneel team van psychologen, onderzoek experts, interviewspecialisten, criminologen en recherche-experts.

Al onze medewerkers zijn gediplomeerd en hebben ruime ervaring in het veld. Zij hebben gewerkt voor politie, justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie en in de wetenschappelijke wereld. Ze kennen als geen ander het belang van integer en betrouwbaar personeel en hoe ze hier op professionele manier op kunnen screenen.
Jaarlijks voeren zij maar liefst 1900 pre-employment screeningen van hoge kwaliteit uit.
Uiteraard zijn ook alle medewerkers van Levent Bedrijfsrecherche zeer grondig gescreend.

Pre-employment screening is voor alle werknemers aan te raden

Traditioneel gezien worden pre-employment screeningen uitgevoerd voor hoge posities, zoals Leden van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.
Met de ervaring en kennis die wij hierbij opgebouwd hebben, hebben wij ook eenvoudigere pre-employment screeningen ontwikkeld voor minder hoge, maar desalniettemin evengoed belangrijke functies, waaronder:

 • Receptionisten
 • Baliemedewerkers
 • Schoonmaakpersoneel
 • Facilitair medewerkers
 • ICT’ers
 • Logistiek medewerkers
 • Administratief medewerkers
 • Zorgverleners
 • Kinderdagverblijf medewerkers
 • Docenten op lager, middelbaar en hoger onderwijs

Kortom: al het personeel op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

U kunt pre-employment screeningen gebruiken voor iedere kandidaat, maar aangeraden wordt om dit in ieder geval te doen bij functies die leunen op de integriteit van de toekomstige werknemer.
Aan alle functies zijn immers kleine tot grote risico’s verbonden die een pre-employment screening rechtvaardigen.
Om deze reden screenen onder meer de volgende organisaties hun toekomst personeel:

 • Financiële instellingen
 • Overheidsinstellingen
 • Juridische dienstverlening
 • Media instellingen
 • Food sector
 • Vitale infrastructuur (energie, telecom)
 • Transport en logistieke dienstverleners
 • HRM organisaties
 • Zorginstellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • MKB en bedrijven met 500+ werknemers

Vraag een screening aan

De voordelen van pre-employment screening

Mensen zijn verantwoordelijk voor 80% van de risico’s binnen organisaties.
Een pre-employment screening van een door u geselecteerde kandidaat heeft onder meer de volgende voordelen voor uw organisatie:

 • Inzage in de kwaliteit van het CV van de kandidaat, maar ook het werkmoraal en de arbeidsmotivatie
 • Lagere kosten voor werving en selectie doordat kandidaten met een ongeoorloofd verleden zich niet aanmelden
 • Minder verloop van personeel vanwege ongewenste verrassingen achteraf
 • Minder opleidingskosten als gevolg van vermindering van het verloop
 • Terugdringen van kosten door fraude, ontslagprocedures, en administratieve kosten door o.a. loonbeslag en schuldsanering
 • Voorkomen van imago- en reputatieschade voor uw organisatie en alle betrokkenen
 • Onderscheidend vermogen ten opzichte van uw concurrent

 

Wat kost een pre-employment screening?

De kosten van een pre-employment screening wordt bepaald aan de hand van de inzet die nodig is om een gedegen oordeel te kunnen geven over de betrouwbaarheid en integriteit van de kandidaat.
Hierbij speelt met name de beoogde functie en de risico elementen die daarmee gepaard gaan mee.
Een functie met een beperkt risicoprofiel is al vanaf 70 euro (ex btw) te realiseren.
Een screening van een gemiddeld risicoprofiel kost tussen de 250 en 450 euro.
Voor het hogere risicoprofiel is het afhankelijk van de aard en kwetsbaarheid van de functie. Een hogere screening begint bij 500 euro, maar kan bij uitgebreidere en diepgaandere onderzoeken oplopen tot 2700 euro.
In overleg stellen wij een op uw wensen afgestemd screenpakket samen voor een screening die past bij het functieprofiel.
Uiteraard zorgen we dat bij al onze pakketten de kosten vooraf duidelijk zijn, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
In een gratis adviesgesprek vertellen wij u meer over de inrichting en aard van onze screenings en hoe deze het beste aansluiten bij uw organisatie.
Zeker weten wie u precies gaat aannemen – of wie u al heeft aangenomen?

Vraag direct een screening aan