Als uw medewerker besluit voor een ander bedrijf te gaan werken, onderzoeken wij, als onderdeel van de post-employment screening, of hij of zij geen bedrijfsgevoelige en geheime informatie, klanten of bezit meeneemt.

Wie voert de post-employment screening uit?

Post-employment screenings worden met name uitgevoerd door senior rechercheurs met verhoor-skills: het is meer een rechercheonderzoek dan een achtergrondonderzoek naar een nieuwe medewerker. Post-employment screeningen zijn vooral bedoeld voor medewerkers die onrechtmatig gevoelige informatie mee kunnen nemen en daarmee uw bedrijf schade kunnen berokkenen.

Hoe gaat een post-employment screening in zijn werk?

Een gesprek met de vertrekkende werknemer maakt altijd onderdeel uit van het onderzoek. Met de werknemer bespreken wij een aantal zaken, zoals welke bedrijfsinformatie en/of goederen hij of zij in zijn bezit heeft, maar ook het concurrentie- en relatiebeding. Werkgevers vinden dit soort gesprekken vaak lastig, maar door het aan ons uit te besteden, zorgt u dat de beëindiging van het arbeidscontract goed geregeld is. De vertrekkende medewerker zal het niet als belastend ervaren, als hij of zij niets te verbergen heeft.
Vooraf bepalen we met u het risicoprofiel van de vertrekkende medewerker. De antwoorden van de vertrekkende werknemer bepalen de richting en zwaarte van het onderzoek.

Vraag een screening aan

Waarom een post-employment screening?

Bij functies met een commercieel en strategisch karakter zijn risico’s op het ongewild verlies van bedrijfs-, geheime en strategisch gevoelige informatie aanwezig. Voor werkgevers is dit vaak een lastig gespreksonderwerp. De werknemer kan ten onrechte de indruk kan krijgen dat hij/zij niet vertrouwd wordt. Daarnaast is het over het algemeen voor werkgevers moeilijk vast te stellen of de risico’s gelopen worden, dan wel al gelopen zijn. Door het onderzoek en het gesprek door ons, een externe onafhankelijke partij te laten uitvoeren, voorkomt u emotionele en soms lastige, juridische situaties.

Wanneer een post- employment screening?

Het is van belang dat u ons er in zo een vroeg stadium bij haalt: hoe eerder, hoe beter. Zodra de werknemer zijn of haar ontslag heeft gemeld, kunnen wij de post-employment screening starten. Zolang de werknemer nog in loondienst is, hebben we grip op de situatie en kunnen we nog sturing geven. U kunt het zien als de correcte, passende afsluiting van de arbeidsovereenkomst, waarmee u het risico tot een minimum beperkt. We kunnen dan eventueel aanvullende afspraken maken en onduidelijkheden, maar ook juridische processen, voorkomen.

Zeker weten wie u precies gaat aannemen – of wie u al heeft aangenomen? Vraag direct een screening aan van Levent Bedrijfsrecherche.