Screening bij functiewisselingen

In-employment screening wordt uitgevoerd bij interne functiewisselingen op strategische en gevoelige functies. Ook doen we in-employment screening als er intern signalen zijn van het disfunctioneren van een medewerker.

De procedure van een in-employment screening is gelijk aan die van de pre-employment screening, de inhoud kan echter flink afwijken.

  • Een identiteitscheck is niet meer nodig,
  • De cv is ook bekend,
  • U bent vaak zelf de referent en
  • De behaalde opleidingen zijn bij indiensttreding gecontroleerd.

Een nieuwe functie brengt vaak andere risicofactoren met zich mee. Financiële databanken, een bewijs van goed gedrag (VOG), een eigen verklaring omtrent het gedrag en open bronnenonderzoek. U wilt weten of er in deze zaken de afgelopen periode veranderingen zijn opgetreden die uw keuze voor de werknemer in zijn of haar nieuwe functie beïnvloeden. U wilt natuurlijk kunnen blijven vertrouwen op de integriteit van uw personeel.

Vraag een screening aan

Wat is het verschil tussen een in- en een pre-employment screening?

De termen spreken eigenlijk voor zich. In-employment screening wordt ingezet voor bestaand personeel (bij bijvoorbeeld een functiewissel of bij vermoeden van fout gedrag) en pre-employment screening wordt ingezet bij het werven van nieuw personeel. Het screenen van bestaand personeel is in Nederland echter nog zwaar onderbelicht. Wordt er tegenwoordig al wel veel gebruik gemaakt van de Pre-Employment Screening (PES), de in-employment screening wordt nog steeds te weinig ingezet door bedrijven.

Hoe gaat een in-employment screening in zijn werk?

Bij een in-employment screening vragen wij de kandidaat opnieuw informatie aan te leveren. Wij gaan ook zelf op zoek naar nieuwe informatie, dan wel herbevestiging van informatie die we eerder hebben opgevraagd, tijdens de pre-employment screening. Het gaat om informatie die aan wijziging onderhevig zou kunnen zijn, zoals:

  • Het gedrag op internet,
  • Financiële omstandigheden,
  • Een verklaring omtrent gedrag en
  • De integriteitsverklaring.

Hierover kunnen we de kandidaat specifieke vragen stellen. Kort gezegd: de informatie die bij een eerder is vastgesteld maar veranderd kunnen zijn, zoeken we uit. Na afloop ontvangt u een screenrapport.

Wie voert de in-employment screening uit?

Ook de in-employment screeningen van Levent Bedrijfsrecherche worden uitgevoerd door een professioneel team van psychologen, onderzoek experts, interviewspecialisten, criminologen en recherche-experts.

Alle medewerkers van Levent Bedrijfsrecherche zijn gediplomeerd en hebben ruime ervaring in het veld. Zij hebben gewerkt voor politie, justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie en in de wetenschappelijke wereld. Ze kennen als geen ander het belang van integer en betrouwbaar personeel en hoe ze hier op professionele manier op kunnen screenen.

Uiteraard zijn ook al onze medewerkers zeer grondig gescreend.

Wat kost een in-employment screening?

De kosten van een in-employment screening wordt bepaald aan de hand van de inzet die nodig is om een gedegen oordeel te kunnen geven over de betrouwbaarheid en integriteit van de kandidaat.

Hierbij speelt met name de beoogde functie en de risico elementen die daarmee gepaard gaan mee.

Een screening van een gemiddeld risicoprofiel kost tussen de 250 en 450 euro.

Voor het hogere risicoprofiel is uw investering afhankelijk van de aard en kwetsbaarheid van de functie. Een hogere screening begint vanaf 500 euro, maar kan bij uitgebreidere en diepgaandere onderzoeken oplopen tot 2700 euro. Wij stellen het screenpakket samen met u vast en zorgen dat de kosten vooraf duidelijk zijn, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

In een gratis adviesgesprek vertellen wij u graag meer over de in-employment screening en hoe deze het beste aansluiten bij uw organisatie.

Zeker weten wie u precies gaat aannemen – of wie u al heeft aangenomen? Vraag direct een screening aan van Levent Bedrijfsrecherche.