Bent u op zoek naar het juiste bureau om een antecedentenonderzoek uit te laten voeren voor uw bedrijf en uw werknemers? De gespecialiseerde bedrijfsrecherche van Levent staat paraat voor u en uw organisatie. Met behulp van een antecedentenonderzoek kan het vormen van beslissingen vele malen worden vereenvoudigd. Hoe meer informatie er tot uw beschikking staat, hoe beter het overzicht in uw medewerkers en zakenpartners. Een onderzoek naar antecedenten is niet alleen een effectieve manier om eventuele strafrechtelijke feiten uit het verleden boven water te laten komen. Ook andere registers worden ingezet om het volledige beeld van een persoon te kunnen schetsen.

Uitleg antecedentenonderzoek

Een antecedentenonderzoek is simpel verwoord een onderzoek naar incidenten uit het verleden. In de journalistiek wordt het antecedentenonderzoek ingezet om bijvoorbeeld in het verleden te graven van iemand die een hoge functie bekleed, of een persoon die vanuit het niets faam en rijkdom heeft behaald. In het bedrijfsleven is het niet ongewoon dat een dergelijk onderzoek plaatsvindt als afsluiting van de sollicitatieprocedure.

Vooral bij (semi)overheden is het antecedentenonderzoek gebruikelijk. Gedurende dit onderzoek wordt er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van het strafrechtelijke verleden om eventuele incidenten in kaart te brengen. Er wordt echter ook gebruik gemaakt van andere registers en in sommige gevallen wordt actief onderzoek ingezet om het verleden te achterhalen.

De werkwijze van Levent Bedrijfsrecherche

De specialisten van Levent Bedrijfsrecherche stellen een uitgebreid rapport op met daarin alle bevindingen binnen de met u afgesproken termijn. Onze bedrijfsrecherche graaft tijdens het antecedentenonderzoek in het curriculum vitae (opleidingen, diploma’s en referenties), crediteuren en debiteuren, strafrechtelijke zaken uit het verleden, sociale media en internetprofilering en meer.

Medewerkers staan bij onze onderzoeken centraal. Zonder hen bestaat er immers geen organisatie; anderzijds kan er alleen intern gefraudeerd worden door medewerkers. Het is dus de taak van de organisatie om eventuele risico’s te herkennen en aan te pakken. Met behulp van de expertise van onze specialisten worden dergelijke risico’s vele malen sneller erkend en worden eventuele gaten gedicht. Alles ter bewaking van de integriteit van uw organisatie.

Meer informatie over het antecedentenonderzoek

Heeft u vragen over het antecedentenonderzoek, of bent u benieuwd wat Levent Bedrijfsrecherche voor u en uw organisatie kan betekenen?

Imagoschade repareren en geleden kosten verhalen op de dader? De verantwoordelijke(n) achterhalen en aansprakelijk stellen? Vraag direct een onderzoek aan van Levent Bedrijfsrecherche.