Employment screening; waar zit de kracht?

 

Een waarnemend burgemeester die in het verleden heeft gefraudeerd met zijn declaraties, de atletiekcoach die een reeks aantijgingen heeft bij verschillende verenigingen van kindermisbruik of uw collega die in dienst komt zonder dat u doorheeft dat het diploma vals is. “Voorkomen is beter dan genezen”, is hetgeen de docenten ons op het hart drukte tijdens mijn studie Integrale Veiligheidskunde. Maar, hadden bovengenoemde situaties voorkomen kunnen worden? Kenmerkend in het antwoord daarop is dat al deze personen iets met elkaar gemeen hebben; ze waren niet (goed) gescreend. Het ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is dus mogelijk! Een screening biedt daartoe de sleutel.

Een terechte vraag is dan: waar schuilt de kracht van het screenen precies in?
Een screening bestaat uit het onderzoeken van verschillende onderdelen. Denk daarbij aan een onderzoek naar de financiële situatie van de kandidaten, de referenties die wij kort interviewen, een openbronnenonderzoek maar ook de verklaring omtrent gedrag die standaard onderdeel uitmaakt van een screening.

Financiën

Omdat financiële moeilijkheden één van de grootste oorzaken is bij fraude gerelateerde incidenten (27%), kan gedacht worden dat de kracht van screenen zich vooral laat gelden in het financiële onderzoek. Tal van criminologische theorieën onderstrepen ook waarom men eerder geneigd zal zijn tot het gebruik van niet legitieme middelen wanneer het financieel niet lekker loopt. Denk aan Shaw en McKay die armoede als een van de kenmerken van ‘sociale ontwrichting’ aanstippen. Maar alleen de financiële situatie in kaart brengen is niet voldoende en geeft niet de kracht van screenen weer. Als u het mij zou vragen, dan is in mijn ogen het benaderen van referenties een van de belangrijkste onderdelen, dan wel het belangrijkste onderdeel, van een screening. Een betere bron als deze ‘stap buiten de deur’, om de integriteit te controleren van de kandidaat, bestaat er niet. Daarnaast levert het uitstekende informatie op voor de crosscheck met het curriculum vitae en social media accounts. Maar ook het referentieonderzoek op zichzelf vormt, net zoals het financiële onderzoek, niet de kracht van het screenen. Maar wat vormt die kracht dan wel?!

Werkelijke kracht

De werkelijke kracht zit in het bundelen van alle onderdelen van een screening. Tuurlijk, elk onderdeel vormt een krachtige tool op zichzelf. Maar door deze onderdelen te bundelen, vormt screenen een effectieve tool om de integriteit van kandidaten te controleren en bijbehorende risico’s te signaleren. Als de kracht van screenen zou worden samengevat in een begrip, dan is dit zonder twijfel ‘triangulatie’; een onderzoeksterm die aanduid dat een vraagstuk vanuit verschillende richtingen wordt onderzocht om daar een gedegen antwoord op te vinden. Hetzelfde geldt voor een screener. De integriteit van de kandidaat is namelijk niet alleen te beoordelen vanuit één invalshoek en juist dat maakt de term ‘triangulatie’ zo passend. Hier schuilt dus ook de kracht van het screenen in; het verkleinen van risico’s door de kandidaat te bekijken vanuit verschillende invalshoeken en een beeld te schetsen van zijn of haar integriteit en betrouwbaarheid.

 

Meer informatie over employment screening

Eén gedachte over “Employment screening; waar zit de kracht?

  1. Pingback:Tijdelijke krachten - SocialConcept

Reacties zijn gesloten.