Risicomanagement voor bedrijven

U bent trots op uw bedrijf. En niet zonder reden. Met hard werken bent u gekomen op de plek waar u wilt zijn. En waar u wilt blijven. Zonder hierin door interne of externe krachten te worden ondermijnd.

Fraude… het is natuurlijk te hopen dat het u nooit gebeurt, maar realistisch gezien is de kans wel aanwezig dat fraudeurs het op een dag gemunt hebben op uw onderneming of dat die het decor is van incidenten of calamiteiten. Deze zaken zijn helaas niet altijd te voorkomen, absolute veiligheid bestaat immers niet. De kans kan echter worden ingeperkt, door middel van risicomanagement. Het kan al beginnen met toekomstige medewerkers die identiteitsfraude plegen en bijvoorbeeld niet zijn wie ze zeggen te zijn. Maar het kan ook zo zijn dat een van uw medewerkers bedrijfsspionage pleegt of zelfs fraudeert (bedrijfsfraude of interne fraude). Zaken die negatieve gevolgen hebben voor uw bedrijf. Deze kunnen worden voorkomen door risicomanagement.

Realisme

Uiteraard willen wij niet de boodschapper van het slechte nieuws zijn. Wij zijn slechts realistisch. En dan hebben we het nog niet eens gehad over personen of groeperingen die van buitenaf proberen uw zaak schade te berokkenen. Denkt u iets op het spoor te zijn, dan is het zinvol dat u maatregelen neemt om dit te onderzoeken. Het is belangrijk dat u voor uzelf opkomt in dergelijke situaties. Dit zou u in uw eentje kunnen doen, maar u kunt ook een expert inhuren om u bij te staan, een specialist met jarenlange kennis en ervaring. Een expert als Levent Bedrijfsrecherche, die preventief en repressief de onderste steen boven haalt middels risicomanagement. Dat is niet leuk en niet wat u wilt, maar u kunt ervan op aan dat u als winnaar uit de strijd komt.

Dit kan alleen door zo tijdig mogelijk te acteren. Wij steunen én ondersteunen u graag. Samen met u kunnen wij calamiteiten voorkomen: risicomanagement is daarin leidend. U neemt het heft in eigen hand, zoals u gewend bent om te doen. Alweer iets waar u trots op kunt zijn.

Dankzij onze specialisten in risicomanagement kan Levent Bedrijfsrecherche zowel ondernemingen als overheidsinstellingen deskundig en betrouwbaar adviseren op het gebied van beveiligingsvraagstukken.

Ondersteuning en implementatie

Als expert in dreigings-, kwetsbaarheids- en impactanalyses, beoordelen we welk beveiligingsniveau wenselijk is voor u. Indien u dit wilt, kunnen wij u ondersteunen bij de implementatie hiervan. Alleen dan wordt risicomanagement een vast en gedragen onderdeel binnen de organisatie. Uiteraard toetsen we daarbij of de voorgestelde maatregelen aan de geldende wetgeving voldoen, evenals aan uw interne beveiligingsbeleid. Bovendien bekijken we of de genomen maatregelen geschikt zijn voor uw specifieke praktijk.

Let op, degene(n) die u laat onderzoeken dienen te allen tijde daarover te worden ingelicht. In principe rust deze informatieplicht bij u. Indien gewenst, kan Levent Bedrijfsrecherche deze taak uiteraard van u overnemen.

Direct aan de slag met de beveiliging van uw organisatie middels risicomanagement? Vraag hier een gesprek aan met onze adviseurs. We helpen u graag verder met uw beveiligingsvraagstukken.